Small_to_my_children_qaradaki

To My Children av Shwan Dler Qaradaki

Utstillingen forteller en personlig historie som handler om krig, flukt og redsler, fortalt på en måte som berører oss sterkt. En viktig utstilling - sett i lys av dagens nyhetsbilde med IS sin terror, Tyrkias bombing av PKK og tidligere konflikter i dette området.