Formidling av kunst og kultur
i offentlig rom

KULTURBYRÅET MESÉN

I vårt moderne samfunn spiller kunst og kultur en sentral rolle i offentlige rom og bidrar til å skape engasjement og dialog der folk ferdes.

Vi jobber for å utvikle og gjennomføre de gode prosjektene som kommuniserer og er på lag med våre felles omgivelser. Vi leverer tjenester innen kunst- og kulturproduksjon, rådgivning og webutvikling og -design.