Formidling av kunst og kultur
i offentlig rom

KULTURBYRÅET MESÉN

I vårt moderne samfunn spiller kunst og kultur en sentral rolle i offentlige rom og bidrar til å skape engasjement og dialog der folk ferdes.


Vi jobber for å utvikle og gjennomføre de gode prosjektene som kommuniserer og er på lag med våre felles omgivelser. Vi leverer tjenester innen kunst- og kulturproduksjon, rådgivning og webutvikling og -design. 


Ansatte

Vibeke Christensen

Daglig leder/kunstprodusent

928 86 812

Kristine K. Wessel

Kunstprodusent/rådgiver

920 55 513

Ingrid Økland

Kunstprodusent/prosjektleder

464 72 874

Mona Olsen

Webutvikler/digital rådgiver

901 73 993

Kathrin Pilka