Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2019 på Fridtjof Nansens plass.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2019 på Fridtjof Nansens plass. Foto: Sebastian Sanders.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2018.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2018 på Rådhusplassen.

Åpningen av utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2017.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2018 på Rådhusplassen.

Åpningen av utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2017.

"Den røde løper" – en utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2016.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2016.

"Den røde løper" – en utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2016.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2015 på Rådhusplassen.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2015 på Rådhusplassen.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2015 på Rådhusplassen.

Utstilling: Oslo bys arkitekturpris

2015 - 2019

Oslo bys arkitekturpris deles ut årlig og har som mål å løfte frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen, samt å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling. De beste kandidatene vises i en utstilling på Rådhusplassen i forbindelse med prisutdelingen. Utstilling skal presentere den nye Oslo-arkitekturen for Oslos befolkning og skape engasjement og oppmerksomhet rundt arkitekturprisen.

Utstillingen er i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 utarbeidet av Kulturbyrået Mesén, Line Solgaard Arkitekter as og Sebastian Sanders. 

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

 

Rådhusplassen er et stort og åpent sted som vi ønsket å bryte ned i romlige sekvenser i en menneskelig skala. Vi ville tilby publikum en opplevelse av rom som understreker arkitekturens påvirkning på oss. Utstillingene i årene 2015-2019 tok utgangspunkt i prosjektets kjernebudskap, arkitektur, og på en intuitiv og enkel måte understreket arkitekturens evne til å skape romlige opplevelser.

Utstillingskonsept for 2019 er “ombruk” og utstillingen er  utført i ombrukte materialer, det vil si at ting som er blitt overflødige eller unødvendige brukes på nytt - som bygningselementer i utstillingen - i stedet for å kastes. Samtidig understreker konstruksjonen på intuitiv og enkel måte arkitekturens evne til å skape romlige og skulpturelle opplevelser.

Utstillingskonseptet for 2017, “Reisverk”, presenterte utstillingen som en serie byggverk i sin reneste form; nesten som arkitektens skisse av reisverket til et bygg, ønsket vi å skape en illustrasjon av arkitektur som ramme for formidlingen. Utstillingskonseptet, laget med tre som byggematriale, fungerte med andre ord som en arkitektur i seg selv. Utstillingen i 2018 videreførte konseptet fra 2017, men i ny og fargesterk drakt, med reisverk av tre malt i blått.

Utstillingen i 2016, “Den røde løper”, ble utformet i rødfarget plass-støpt betong. Dette var et nytt element i utstillingen: Betong, som er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Den røde løperen skaper assosiasjoner til celebre situasjoner hvor kjente mennesker og modeller fremheves på den røde løper både for å sees, men også skape relasjon og møter mellom “stjernene” og publikum. 

Utstillingen “Paviljonger 2015” ble utformet i stål med utgangspunkt i arkitektenes strek-skisser der hver av de nominerte prosjektene fikk en unik presentasjon i den romlige installasjonen.

Takk til Unicon for rød betong til “Den røde løper” (2016).

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :