Åpningen av utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2017.

Åpningen av utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2017.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2017 på Rådhusplassen.

Åpningen av utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2017.

"Den røde løper" – en utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2016.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2016.

"Den røde løper" – en utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2016.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2015 på Rådhusplassen.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2015 på Rådhusplassen.

Utstilling for Oslo bys arkitekturpris 2015 på Rådhusplassen.

Utstilling: Oslo bys arkitekturpris

2015 - 2017

Oslo bys arkitekturpris deles ut årlig og har som mål å løfte frem den nyeste og beste Osloarkitekturen, samt å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling. De beste kandidatene vises i en utstilling på Rådhusplassen i forbindelse med prisutdelingen. Utstilling skal presentere den nye Oslo-arkitekturen for Oslos befolkning og skape engasjement og oppmerksomhet rundt arkitekturprisen.

Utstillingen er i 2015, 2016 og 2017 utarbeidet av Kulturbyrået Mesén, Line Solgaard Arkitekter as og Sebastian Sanders

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Takk til Unicon for rød betong til “Den røde løper” (2016).

Rådhusplassen er et stort og åpent sted som vi ønsket å bryte ned i romlige sekvenser i en menneskelig skala. Vi ville tilby publikum en opplevelse av rom som understreker arkitekturens påvirkning på oss. Utstillingene i 2015, 2016 og 2017 tok utgangspunkt i prosjektets kjernebudskap, arkitektur, og på en intuitiv og enkel måte understreket arkitekturens evne til å skape romlige opplevelser.

Utstillingskonseptet for 2017, “Reisverk”, presenterer utstillingen som en serie byggverk i sin reneste form; nesten som arkitektens skisse av reisverket til et bygg, ønsker vi skape en illustrasjon av arkitektur som ramme for formidlingen. Utstillingskonseptet, laget med tre som byggematriale, vil med andre ord fungere som en arkitektur i seg selv. 

Utstillingen i 2016, “Den røde løper”, ble utformet i rødfarget plass-støpt betong. Dette var et nytt element i utstillingen: Betong, som er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Den røde løperen skaper assosiasjoner til celebre situasjoner hvor kjente mennesker og modeller fremheves på den røde løper både for å sees, men også skape relasjon og møter mellom “stjernene” og publikum. 

Utstillingen “Paviljonger 2015” ble utformet i stål med utgangspunkt i arkitektenes strek-skisser der hver av de nominerte prosjektene fikk en unik presentasjon i den romlige installasjonen.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :