Skulpturen besto av 335 stenger i fargen RAL 3024. Foto: Vibeke Christensen

Montering av skulpturen i kraftig vind. Foto: Kristine K. Wessel

Hver stang ble limt i hvert sitt hull. Foto: Christian Bermudez

Skulpturen var lyssatt om kvelden. Foto: Christian Bermudez

I blomsterbedene ved siden av skulpturen vokste det 14 ulike ballastplante-arter. Plantene ble dyrket fram i hagen til Christian Bermudez, fra stiklinger vi fikk fra ballastplante-hagen på Mule Varde, Porsgrunn. Foto: Christian Bermudez

Barn fra Gamlebyen skole leker i skulpturen. Foto: Camilla Storvollen

Evergreen besto av en skulptur, blomsterbed med ballastplanter og lydformidling i en lyttestajon bygd av gamle ventilasjonsrør fra skip.

Evergreen

2015 - 2016

Kunstprosjektet Evergreen av Christian Bermudez tar utgangspunkt i ballastplantene i Oslos havn og deres historie. Ballastplantene representerer spor etter flere hundre års kulturkontakt med omverdenen. Plantene kom til Norge i seilskutetiden (ca 1500-1900), som blindpassasjerer i form av frø sammen med ballaststein,  -sand og -jord. Ved dumping av ballasten i havnen spredte frøene seg og kunne spire og slå rot. Mer enn hundre nye arter har kommet til Norge på denne måten. Christian Bermudez ønsker å tematisere migrasjon, immigrasjon og kulturelle endringsprosser gjennom en nærstudie av ballastplantenes tilpasning i Oslo havn.

Nettsiden www.evergreen-oslo.no formidlet prosjektet i 2015-2017.

 

Evergreen vises på Festningsallmenningen, og består av en skulptur, ballastplanter i bed og lyttestasjon. Prosjektet vises i 2015 - 2016.

Evergreen er en del av Kulturetatens nye kunstordning for kunstprosjekter i offentlige rom. Kulturetaten har bidratt til Evergreen som ett av Kunst i Oslos 17 temporære kunstprosjekter i 2014. 

Prosjektet er støttet av Kulturetaten, Sparebankstiftelsen DNB og BergesenstiftelsenComrod har bidratt med materiale til skulpturen. Sikkens-AkzoNobel har bidratt med maling til skulpturen.

Les mer på bloggen

For mer informasjon, ring eller send e-post til: 


Ingrid Økland

46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :