Visuelt får inn ca 650 bidrag hvert år, fordelt på 40 kategorier.

Hvert år forbedrer vi påmeldingsprosedyren, basert på tilbakemeldinger og bruksmønstre.

Det web-baserte verktøyet for juryene erstattet en stor stabel med ringpermer.

Visuelt.org

2008 - 2013

Visuelt.org består hovedsakelig av verktøy for påmelding og betaling av bidrag, administrasjon av bidragene, juryering, samt presentasjon av vinnere. Vi har hatt ansvar for innholdsanalyse, informasjonsarkitektur, systemutvikling og programmering.

 Vi har jobbet sammen med Grafill for å gjøre konkurransen enklere å forholde seg til, både for innsendere og for juryene. Tidligere måtte Grafill håndtere store mengder fysiske innsendelser og annet papirarbeide for både juryer og deltagere.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Send en mail eller ring: 

Kristine Wessel

920 55 513 / kristine@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :