VIA - kunst på byggegjerder

2018-2021

Det bygges nytt i Ruseløkkveien 26, Oslo. I byggeperioden viser vi et kunstprosjekt på byggegjerdene på oppdrag fra Ruseløkkveien 26 (Storebrand og Aspelin Ramm). 

Shwan Dler Qaradaki og Torunn Skjelland tegner og maler på ulike deler av gjerdene. Dag Evjenth har skrevet tekster til prosjektet. 

Shwan Dler Qaradaki tar utgangspunkt i Vikas historie, og bruker gamle foto som inspirasjon. Torunn Skjelland er også inspirert av det historiske Vika den gang områdene hadde navn som "Røverstatene, Algeri, Tunis og Tripoli" og bruker dette som utgangspunkt til afrikansk-inspirerte fabuleringer. Dag Evjenths tekster er underfundige og humoristiske og dukker opp som små overraskelser flere steder på gjerdene. 

 

 

 

 

 

Kunsten skal vises i byggeperioden. Formålet er å gi folk en kunstnerisk opplevelse, skape et bedre byrom og bidra til engasjement og dialog der folk ferdes.

Shawn Dler Qaradaki tar ofte opp spørsmål knyttet til identitet og tilhørighet i en multikulturell verden i sin kunst. Slik forsøker han å utvide forståelsen av hva det vil si å leve i verden i dag. Han jobber med tegning, maling, foto, installasjon og video.
www.qaradaki.com

Torunn Skjelland jobber med maleri, ofte med utgangspunkt i foto. Hun overfører fotografiets dokumentariske kvalitet og fortellerelement til et malerisk språk. Hun er opptatt av kollektive minner og assosiativ billedlesning som er tids-, steds- og generasjonstypisk. www.torunnskjelland.com

viavika.no

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :