Utstillingen presenterer og informerer om rehabiliteringsarbeidene på Tveten gård. Foto: Vibeke Christensen

Utstillingen viser hvordan rehabiliteringsarbeidet har foregått. Foto: Vibeke Christensen

Utstillingen presenterer 3D-detaljer fra rehabiliteringsarbeidet. Foto: Vibeke Christensen

Utstillingen presenteres i Brenneribygningen på Tveten gård.

Tveten gård

2011

Utstillingen presenterer og informerer om rehabiliteringsarbeidene og planene for istandsettingen av Tveten Gård i Groruddalen. Samtidig viser utstillingen tilbakeblikk fra gårdens historie. Utstillingen vises i informasjonssenteret på gården.

Informasjonsplakater, lyssetting og effektiv bruk av tekst og bilder, gjør utstillingen fleksibel slik at den kan endres ettersom rehabiliteringsarbeidene gjennomføres. Design ved Commando Group. 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til: 

Vibeke Christensen

92 88 68 12vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :