Kulturbyrået Mesén var med å etablere, utvikle og drifte Trafo.no for Kulturrådet i 4 år.

Kulturbyrået Mesén var med å etablere, utvikle og drifte Trafo.no for Kulturrådet i 4 år.

Trafo.no

2002 - 2005

Trafo.no er et nasjonalt møtested på nett, hvor de mellom 16-22 kan søke penger eller få konsulenthjelp fra profesjonelle kunstnere til å realisere sine kunstneriske produksjoner.

I 2005 flyttet prosjektet Trafo.no fra daværende lokalisering og prosjektledelse hos Kulturbyrået Mesén til en ny prosjektredaksjon og administrasjon ved HiA i Kristiansand. Kulturbyrået Mesén var prosjektleder, webutvikler/designer og med ansvar for etablering og drift av Trafo.no i perioden 2002 - 2005 på oppdrag for Kulturrådet.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :