Fra åpningen av Sonarbølgeskipet, 18.september 2017.

Barn fra Gamlebyen skole hører på lydene fra Sonarbølgeskipet.

Barn fra Gamlebyen skole hører på lydene fra Sonarbølgeskipet.

Installasjonen egner seg både til lytting og til klatring. Foto: Vibeke Christensen

Workshop med elever fra Gamlebyen skole, der de både leste inn og tok opp lyder til "Sonarbølgeskipet". Foto: Wenche Hansen

Sonarbølgeskipet

2017

En magisk og leken lydinstallasjon i skateparken til Gamlebyen Sport og Fritid. Barn fra Gamlebyen skole i Oslo har laget det lydlige innholdet sammen med performance-poet Fredrik Høyer og komponist Eirik Røland. 

Lydskulpturen er laget av kunstner Christian Bermudez. Den er tidligere vist på Festningsalmenningen som en del av kunstprosjektet Evergreen

Kulturbyrået Mesén har vært prosjektleder og produsent; fra idé til ferdig innhold.

Wenche Hansen har vært koordinator inn mot skolen og sørget for at tematikken og innholdet som skapes på workshop også kan spille en rolle i andre skolefag i skolehverdagen.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

For mer informasjon, ring eller send e-post til: 


Ingrid Økland

46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :