Bilde fra filmen Salte Kyss III av Shwan Dler Qaradaki. Produsent Kuturbyrået Mesén.

Bilde fra filmen Salte Kyss III av Shwan Dler Qaradaki. Produsent Kuturbyrået Mesén.

Bilde fra filmen Salte Kyss III av Shwan Dler Qaradaki. Produsent Kuturbyrået Mesén.

Salte Kyss III

2012

I 1999 kom han til Norge etter to års flukt gjennom Asia og Europa. Qaradaki skildrer barndommen i Kurdistan, ungdomstid på flukt og voksentid på vent i Norge med en personlig inderlighet som gjør oss direkte involvert i det vi ser. Flyktninger og asylsøkere er for mange av oss en ansiktsløs gruppe mennesker som ikke angår oss direkte. Det kan gjøre at vi har stereotypiske oppfatninger av hvem de er, og at vi har vanskelig for å se enkeltindividene.

Derfor er verket Salte Kyss et viktig innspill i menneskeliggjøringen av dette temaet. Det å øke forståelsen mellom folk fra ulike kulturer, og det å undersøke hva det betyr å leve i et flerkulturelt Norge, er noen av Qaradakis intensjoner med prosjektet. Shwan Dler Qaradaki står frem som et individ med en sterk stemme, og han bruker kunsten som innfallsvinkel til komplekse temaer.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til: 

Vibeke Christensen

92 88 68 12 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :