"Incognita Natura" av Anna Widen, 2019
Foto: Anna Widen

"Distance of Everything" av Javier Barrios på Flytogfasaden Oslo S, høst/vinter 2018.

"Soft Spot" av Sidsel Palmstrøm, Johanne Lund Ness, Målfridur Adalsteinsdottur og Hanne Øverland på Flytogfasaden i 2017.

TROJAN av LELLO//ARNELL i 2017.

"Camel Toe" av Adel Abidin i 2016.

# Woody (2013) - fra serien «Eyes as Big as Plates» Hjorth&Ikonen vises på Flytoget august 2015 til februar 2016.

"The white paper" av Bjørn Hegardt & Theo Ågren i 2015.

"Take a deep breath" av Torunn Skjelland bestod av en organisk sittebenk og fasadeverk. Foto: Torunn Skjelland

«En melankoli» av Jan Christensen, 2011 bestod av tre verk på Oslo S. Foto: Jan Christensen

Utforskning av formater har alltid vært sentralt i arbeidet til Tom Sandberg. Foto: Anita Hillestad

Rom for kunst på Oslo S viste "Hans & Grete" av Mikkel McAlinden i 2004. Foto: Vibeke Christensen

I 2011 produserte vi boken Rom for kunst 2001-2011. Foto: Vibeke Christensen

Rom for kunst

2001– 2019

Rom for kunst er en satsing som presenter temporær kunst på Oslo S, både utenpå og inne i bygget. Intensjonen er å skape positive kunstopplevelser for de mange besøkende på stasjonen. Satsingen legger til rette for dialog med et bredt sammensatt publikum om temaer som sted, reiser og identitet. Utstillingene og arrangementene har oppnådd stor oppmerksomhet og interesse såvel i mediene som blant folk flest.

Rom for kunst ble etter hvert utvidet til å omfatte Trondheim S og Stavanger S og siden 2001 har det blitt gjennomført mer enn 100 prosjekter. I 2011 produserte Kulturbyrået Mesén boken Rom for kunst 2001-2011 som presenterte kunstprosjektene på stasjonene gjennom 10 år. I 2016 feiret Rom for kunst 15 år med samtidskunst på stasjonen. 

Mer informasjon på www.romforkunst.no

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :