70 meter lang byggevegg, illustrert og designet av brasilianske Adhemas. Foto: Yina Chan

Mesén produserte den 70 meter lange byggeveggen på Oslo S. Foto: Yina Chan

Publikum kunne følge med på byggeprosessen bak veggene via tittehull. Foto: Yina Chan

Rom bygger rom på Oslo S

2007 - 2008 

Under omfattende byggearbeider på Oslo S i 2007, ønsket Rom Eiendom AS en helhetlig plan for visuelle uttrykk på byggevegger, brakkerigger og andre midlertidige bygginstallasjoner. De visuelle uttrykkene skaper positive opplevelser for publikum, og formidler relevant informasjon på ellers ubenyttede flater.

Vi utarbeidet planen for visuelle uttrykk, og gjennomførte et prosjekt på en 70 meter lang byggevegg, illustrert og designet av brasilianske Adhemas. Veggen hadde også tittehull, slik at publikum kunne følge med på byggearbeidet, samt innebygde skjermer med oppdatert informasjon til publikum. Etter endt bruk ble deler av veggen flyttet til Nationaltheatret stasjon for gjenbruk.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til:

Vibeke Christensen 

92 88 68 12 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :