TV2 huset ble kledd inn i en 1000 kvadratmeter stor duk. Foto: Vibeke Christensen

Folie med gjenkjennende profil ble benyttet i ombyggingsprosesser. Foto: Vibeke Christensen

Bjørn Brochmann i Commando Group designet duken som dekket TV2 huset. Foto: Vibeke Christensen

Profilering i offentlig rom

2007 - 2011

Aberdeen Asset Managment mål med designmanualen var at den skulle brukes til en helhetlig grafisk profilering i områder som Aberdeen leier ut og forvalter, med hovedfokus på utleie av ledige lokaler, bygge- og overgangsperioder, samt fasader og byggevegger.

Vi utarbeidet designmanualen med tilhørende rådgivende dokumenter om organisering, produksjon, materialer og arenaer for profilering av Aberdeen. Dette arbeidet resulterte i en rekke visninger på fasader og vinduer, der designet ble gjort av Commando Group og produksjonen ble gjort av oss. 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til:

Vibeke Christensen 

92 88 68 12 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :