Andrea fra Mamma Pizza stilte opp til fotografering og ble iført pasta for anledningen. Foto: Hjorth&Ikonen

Bobby fra Bobbys Hair & Cosmetics ble fotografert med mye hårpryd. Foto: Hjorth&Ikonen

Per fra Låshuset lot seg portrettere med hundrevis av nøkler. Foto: Hjorth&Ikonen

Fotoutstillingen vises på ulike steder i Dronningens gate.

Utstillingen ble åpnet av byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (midten). Kunstprodusent Kristine K. Wessel (høyre) introduserte, og kunstner Karoline Hjorth (venstre) fortalte om prosessen.

Utstillingen består av ni portretter, intervjutekster og prosessbilder.

En del av utstillingen står ved krysset Dronningens gate/Karl Johans gate.

People of Dronningens gate

2018-2019

“People of Dronningens gate” er en fotoutstilling som vises utendørs i Dronningens gate fra 12.mai 2018 til våren 2019. Karoline Hjorth og Riitta Ikonen er kunstnerne bak utstillingen. De har gjennomført et kunstnerisk dokumentasjonsprosjekt som involverer folk som arbeider i Dronningens gate. 

Utstillingen ble åpnet av Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo.

 

Kunstnerne har fotografert, intervjuet og laget bærbare skulpturer til ni personer som har sitt daglige virke i denne gata. Ansatte hos Cinemateket, Låshuset, Mamma Pizza og Fortidsminneforeningen er blant dem som har stilt opp. De har delt sine historier og blitt fotografert ikledd alt fra filmruller, pasta og nøkler til gardiner. Utstillingen er utviklet for å vises ute i gaten, og utviklingen har skjedd i dialog mellom kunstnerne og produsent Kulturbyrået Mesén.

Prosjektet er en del av Bilfritt byliv.

Utstillingen vises også på nett: www.peopleofdronningensgate.no

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :