Fra utstillingen "OFF WORLD" av Marius Martinussen på Oslo Ø.

Fra utstillingen "OFF WORLD" av Marius Martinussen på Oslo Ø.

Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

Oslo Ø

2017

Oslo Ø er en ny arena for visning og salg av samtidskunst, der Oslo-baserte kunstnere kan vise pop-up utstillinger, både for et lokalt og et internasjonalt publikum. Oslo Ø er lokalisert i Østbanehallen, med inngang fra Oslo Visitor Centre.

Kulturbyrået Mesén drifter Oslo Ø som et pop-up-prosjekt i ett år.

Nettside: www.oslo-o.no

For tiden vises utstillingen "OFF WORLD" av Marius Martinussen. Les om utstillingen og se bilder på nettsiden til Oslo Ø:
www.oslo-o.no/marius-martinussen

Verk fra utstillingen til Marius Martinussen, i tillegg til verk fra tidligere utstillinger kan kjøpes på nettsiden:
www.oslo-o.no/buy-artwork

Våre samarbeidspartnere:
VisitOSLO og Bane NOR Eiendom

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :