"tour tourist, neutral new" av Allyce Wood, Gabrielle Paré, Hanna Roloff og Lauren Davis

Fra utstillingen "OFF WORLD" av Marius Martinussen på Oslo Ø.

Fra utstillingen "OFF WORLD" av Marius Martinussen på Oslo Ø.

Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

"tour tourist, neutral new" av Allyce Wood, Gabrielle Paré, Hanna Roloff og Lauren Davis. Foto: Hanna Roloff

Oslo Ø

2017

Oslo Ø er en ny arena for visning og salg av samtidskunst, der Oslo-baserte kunstnere kan vise pop-up utstillinger, både for et lokalt og et internasjonalt publikum. Oslo Ø er lokalisert i Østbanehallen, med inngang fra Oslo Visitor Centre.

Kulturbyrået Mesén drifter Oslo Ø som et pop-up-prosjekt i ett år.

Nettside: www.oslo-o.no

Utstillingsåpning på Oslo Ø torsdag 24.august kl 17:
tour tourist, neutral new
av
Allyce Wood, Gabrielle Paré, Hanna Roloff og Lauren Davis

Verk fra utstillingen tour tourist, neutral new, i tillegg til verk fra tidligere utstillinger kan kjøpes på nettsiden:
www.oslo-o.no/buy-artwork

Våre samarbeidspartnere:
VisitOSLO og Bane NOR Eiendom

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :