Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

Oslo Ø

2017

Oslo Ø er en ny arena for visning og salg av samtidskunst, der Oslo-baserte kunstnere kan vise pop-up utstillinger, både for et lokalt og et internasjonalt publikum. Oslo Ø er lokalisert i Østbanehallen, med inngang fra Oslo Visitor Centre.

Kulturbyrået Mesén drifter Oslo Ø som et pop-up-prosjekt i ett år.

Nettside: www.oslo-o.no

Første utstilling på Oslo Ø er "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira.

Utstillingen består av en serie med arbeider som kan karakteriseres som skulpturelle malerier; malerier som beveger seg fra veggen og ut i rommet, og som endres ut i fra betrakterens ståsted.

Utstillingen vises fra 25. mars til 25. mai 2017.

Mer informasjon om utstillingen på nettsiden: www.oslo-o.no/exhibition.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :