"tour tourist, neutral new" av Allyce Wood, Gabrielle Paré, Hanna Roloff og Lauren Davis. Foto: Hanna Roloff

Fra utstillingen "OFF WORLD" av Marius Martinussen på Oslo Ø.

Fra utstillingen "OFF WORLD" av Marius Martinussen på Oslo Ø.

Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

Fra utstillingen "Spatial studies: The Expanded Field" av Marisa Ferreira på Oslo Ø.

"Wake up" av Toril Bonsaksen, fra utstillingen "Expended, rediscovered and reborn" på Oslo Ø.

"Last Spring" av Rebecca Onstad, fra utstillingen "Expended, rediscovered and reborn" på Oslo Ø.

Forfra og bakover: Mr Walker, Mr Wallace, Mr Jenkins, Ms Roberts, Mr Wilson og Mr Butler av Kjetil Aschim, fra utstillingen "Expended, rediscovered and reborn".

Fra åpningen av utstillingen "VACUUM" av Fin Serck-Hanssen.

Oslo Ø

2017 - 2018

Oslo Ø var en ett-årig arena for visning og salg av samtidskunst, der Oslo-baserte kunstnere kunne vise pop-up utstillinger, både for et lokalt og et internasjonalt publikum. 

Oslo Ø var lokalisert i Østbanehallen, inne i Visit Oslo sine lokaler, og Kulturbyrået Mesén driftet galleriet fra mars 2017 til mars 2018. Totalt 5 utstillinger ble vist i løpet. Kunstnerne viste en stor variasjon og bredde innenfor ulike teknikker, materialer og tematikk.

Prosjektet ble gjort i samarbeid med VisitOSLO og Bane NOR Eiendom.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :