Oslo kulturnatt 2019

2019

Klimadebatten preges av brutte forhandlinger, manglende dialog og forståelse, og et dystopisk syn på fremtiden. I hverdagsspråket og i den politiske debatten er utopien per definisjon et urealistisk og uoppnåelig idealistisk samfunn. Hva om vi trenger et nytt språk, nye brilleglass for virkelighetsforståelse, et radikalt, utopisk verdenssyn, og at en ny, utopisk verden er fullstendig realistisk?

"Vi trenger et nytt språk" på Operataket under Oslo kulturnatt 2019, med poet Fredrik Høyer, videokunstner Charles Sandison og musiker Eirik Røland. 

Sammen har de laget et verk som prøver å se for seg et språklig sted i framtiden, et singulært punkt i horisonten hvor informasjonsstrømmer, datakoder, kunstig intelligens, og måten vi prater til hverandre, smelter sammen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturbyrået Mesén, Den Norske Opera & Ballett og Finsk-norsk kulturinstitutt. Støttet av Fond for lyd og bilde, Kulturetaten Oslo kommune, Kulturfonden för Finland och Norge og Norsk-finsk kulturfond.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :