Verk av Signe Solberg i atriet til Nye Kirkenes sykehus.

Verk av Anders Gjennestad på uteområdet ved Nye Kirkenes sykehus

Arkitekttegning: Momentum arkitekter

Nye Kirkenes sykehus

2013-2017

Nye Kirkenes sykehus bygges ved Andrevann like utenfor Kirkenes. Sykehuset er plassert sentralt i Barentsregionen, ved grensene til Russland og Finland. 

Formålet med oppdraget er at kunsten skal være tydelig til stede i sykehuset, og skal stimulere tanker og refleksjon og gi håp og trøst. Kunsten skal støtte virksomheten i sykehuset og bidra positivt til arbeidsmiljøet for medarbeiderne. 

Følg veien mot Nye Kirkenes sykehus gjennom dokumentasjonprosjektet til den norsk-finske kunstnerduoen Karoline Hjorth og Riitta Ikonen: newkirkeneshospital.com.

 

Vi er kunstkonsulent for dette prosjektet og bistår kunstutvalgets leder i å drive fram prosess og leveranser i en kunstplan og i å gjennomføre kunstprosjektet. Vi kuraterer og bistår med kunstfaglig kompetanse i utvalgets arbeid og følger opp de utførende kunstnernes produksjon og leveranser.

Oppdragsgiver er Finnmarksykehuset HF

Sykehuset skal stå ferdig i 2017. 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :