"Dvale" av Signe Solberg i atriet til Nye Kirkenes sykehus.

"Påleparken" av Anders Gjennestad på uteområdet ved Nye Kirkenes sykehus

Arkitekttegning: Momentum arkitekter

Nye Kirkenes sykehus

2013-2018

Nye Kirkenes sykehus ligger ved Andrevann like utenfor Kirkenes. Sykehuset er plassert sentralt i Barentsregionen, ved grensene til Russland og Finland. 

Kunsten i Nye Kirkenes sykehus er tydelig til stede og målet er at den skal stimulere tanker og refleksjon og gi håp og trøst. Kunsten skal støtte virksomheten i sykehuset og bidra positivt til arbeidsmiljøet for medarbeiderne. 

Se veien mot Nye Kirkenes sykehus gjennom dokumentasjonprosjektet til den norsk-finske kunstnerduoen Karoline Hjorth og Riitta Ikonen: newkirkeneshospital.com.

 

Vi har vært kunstkonsulent og kurator for dette prosjektet og bistår kunstutvalgets leder i å drive fram prosess og leveranser i en kunstplan og i å gjennomføre kunstprosjektet. Vi har kuratert og bistått med kunstfaglig kompetanse i utvalgets arbeid og fulgt opp de utførende kunstnernes produksjon og leveranser.

Oppdragsgiver er Finnmarksykehuset HF.

Sykehuset ble åpnet 12. oktober 2018. 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :