Logo og design profil for Nydans Oslo er utviklet av Karine Bergseth (designstories.no).

Nettsted for Nydans Oslo er utviklet av Kulturbyrået Mesén i publiseringsløsningen Squarespace.

www.nydansoslo.no

Nydans Oslo


Nydans Oslo er et nytt produksjons- og produsentfellesskap for dansekunstnere i Nydalen. Her kan profesjonelle dansekunstnere og produsenter leie store, gode produksjonslokaler som legger til rette for å skape nye forestillinger. I tillegg finnes mindre øvingsrom og kontorplasser.

Nydans Oslo skal være et kompetansesenter for produsenter, og har som mål å være en attraktiv arena for norske så vel som internasjonale dansekunstnere. 

 

Kulturbyrået Mesén har i samarbeid med Karine Bergseth, designstories.no, utviklet en visuell identitet og et nettsted for Nydans Oslo

Designprofil, logo og nettsider ble utarbeidet med mål om å sikre en tydelig og enhetlig avsender, og for å kunne nå ut til potensielle leietakere og samarbeidspartnere. Nettstedet gir målrettet informasjon om hva Nydans Oslo kan tilby og hvordan man kan kontakte Nydans Oslo. Nettsidene er utviklet med publiseringsløsningen Squarespace og ble lansert desember 2015.

www.nydansoslo.no

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til: 

Mona Olsen

90173993mona@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :