Stillbilde fra videoverket "Nostaghia" av Jaakko Niemelä.

Nostalgia av Jaakko Niemelä

2017

En utstilling med den finske samtidskunstneren Jaakko Niemelä på Kunstplass [10].

Jaakko Niemelä er en markant og sentral kunstner på den finske samtidskunst-scenen. I sine verk undersøker han lys og skygge, og hvordan materialer reflekterer lys, endrer rom og påvirker følelsene våre. Kunsten hans besitter kraftige visuelle, arkitektoniske og noen ganger lekne elementer. Følelser og personlige opplevelser både hos publikum og kunstneren selv er et viktig element i verkene, og Niemelä arbeider med hele følelsesregisteret, det være seg humor, glede, minner og angst. 

Hans verk gir en inngang til å tematisere og erkjenne hvordan de fysiske omgivelsene og strukturene i samspill med lys og skygge påvirker oss på et fysisk, kognitivt og emosjonelt plan.

Traileren til videoverket "Nostalghia"

Les intervjuet med Jaakko Niemelä av Silje Rønneberg Hogstad. 

Utstillingen "Nostalgia" består av tre kunstverk: to videoinstallasjoner og en vanninstallasjon utendørs.

Utstillingen er en del av det langsiktige kunstneriske prosjektet "Nostalgia", basert på Jaakko Niemeläs forskning om farens liv. Hans far, Erkki Niemelä, var sjøkaptein og tilbrakte mesteparten av livet sitt på havet. Han døde da Jaakko Niemelä var 26 år, og siden har Niemelä samlet data: brev, notater, fotografier fra farens reiser. Gjennom dette prosjektet prøver Niemelä å gå i farens fotspor for å bli bedre kjent med ham.

Visningsperiode på Kunstplass [10]: 28.9 - 29.10.2017

Utstillingen er kuratert og produsert av Kulturbyrået Mesén i samarbeid med Finsk-norsk kulturinstitutt og Kunstplass [10].

Utstillingen er støttet av Kulturetaten Oslo kommune, Finsk-norsk kulturinstitutt, Norsk-finsk kulturfond, Kulturfondet for Finland og Norge. 

Video fra åpningen av utstillingen.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :