Nettstedet kommuniserer både med medlemmene og et kunstinteressert publikum.

Norske Kunsthåndverkere er en medlemsorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser.

Norske Kunsthåndverkere

2012 - 2015

Norske Kunsthåndverkere hadde behov for et nytt nettsted som kommuniserte både med medlemmene og med et kunstinteressert publikum. Norske Kunsthåndverkere er en medlemsorganisasjon som i tillegg til å ivareta medlemmenes interesser, har ansvar for å formidle norsk kunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt.

Kulturbyrået Mesén var prosjektleder for det nye nettstedet, med ansvar for innholdsanalyse, workshop for innholdsproduksjon, informasjonsarkitektur og systemutvikling. Commando Group laget design til nettstedet.

www.norskekunsthandverkere.no

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :