Norsk Bergverksmuseum

2016 - 2017

40 ungdommer fra Kongsberg videregående skole og Kongsberg norsksenter deltok på en fotoworkshop i november 2016, i regi av Norsk Bergverksmuseum. Målet var å lage en fotoutstilling, både i byen og på nett. 

Fotoworkshopen er en del av Min by, din by - et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg norsksenter. Målet med prosjektet er å bidra til god integrering i Kongsberg ved å tilby unge innvandrere sosiale møteplasser hvor de blir kjent med byen og deltar i ulike kunstneriske prosesser og museumsfaglig arbeid. 

Torsdag 16.mars 2017 åpner utstillingen MIN BY/DIN BY. Utstillingen vises på Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg bibliotek og Kongsberg svømmehall.

Prosjektet er en del av Fotoji - et fotoworkshop-konsept utarbeidet av Kulturbyrået Mesén og Eivind Lentz. Ved hjelp av Snapchat, Bitmoji og Pokemon Go, lager deltakerne bilder som forteller nye historier om Kongsberg. Fotoji skaper et møte mellom museet og de unge med en antimuseal karakter. 

www.fotoji.no

For mer informasjon, ring eller send e-post til: 


Ingrid Økland

46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :