De lysende tømmerstokkene skifter farge gjennom døgnet. Foto: Gunnar Nygård

Lysinstallasjon består av lysende tømmerstokker. Foto: Gunnar Nygård

Sidedemninger fra tømmerfløtingens tid er lyssatt.

Fargede lys setter fokus på Sandsfossen.

Lysene i Sandsfossen skifter farge i takt med årstidene.

Nord-Odal

2017 - 2019

Nord-Odal kommune ønsket å synliggjøre kvalitetene ved et turområde i kommunesenteret Sand. Sammen med lysdesigner Gard Gitlestad lyssatte vi Sandsfossen og elveleiet med fokus på spor fra tømmerindustrien som er, og har vært, viktig for bygda. En installasjon av lysende tømmerstokker har også kommet på plass.

 

Vi har utarbeidet en overordnet idéskisse for utvikling av kunst og aktiviteter i et større område i Sand sentrum sammen med landskapsarkitekt Silje Kolltveit. Vi ønsker å aktualisere og synliggjøre kvalitetene på Sand i visuelle former og uttrykk gjennom lys, vannløp, tømmer og betong.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :