Mot uten grenser hadde Norgeslansering på Nationaltheatret 5.mars 2016. Boken kan slås sammen og fraktes - og skal vises en rekke steder i løpet av 2016. Foto: Vibeke Christensen, Kulturbyrået Mesén.

Den to meter høye boken står oppslått slik at den inviterer folk til å bla. Foto: Vibeke Christensen, Kulturbyrået Mesén.

Nettsiden til Mot uten grenser - motutengrenser.no

Nettsidene innholder intervjuer med menneskerettighetsforkjempere og undervisningsopplegg for videregående skole. (motutengrenser.no)

Mot uten grenser

Norgeslansering 5.mars 2016

Mot uten grenser er del av et verdensomspennende kultur- og undervisningsprogram om menneskerettigheter med ungdom som målgruppe. Programmet ble lansert i Norge 5.mars 2016 i regi av Partnership for Change i samarbeid med Robert F. Kennedy Human Rights. Programmet bygger på boken «Speak Truth To Power» av Kerry Kennedy, med intervjuer av 50 menneskerettighetsaktivister fra hele verden.

Kulturbyrået Mesén fikk i oppdrag å utforme og produsere en fotoutstilling i forbindelse med lanseringen av Mot uten grenser og en nettside med et undervisningsopplegg for ungdom.

Utstillingen ble utformet som en frittstående installasjon som publikum selv kan utforske; en 2 meter høy bok som det er mulig bla i. Boken har store fotografier og korte tekster om menneskerettighetersforkjempere fra hele verden. Dette gir publikum et lite innblikk i 19 utvalgte personers kampsaker - også i Norge. Målet er at boken skal inspirere ungdom og vise dem at det nytter å bruke stemmen sin og stå opp mot urett.

Nettsiden for prosjektet inneholder undervisningsopplegget som er utviklet for fire fag i videregående skole. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i intervjuene med menneskerettighetsaktivistene og bygger på læringsmålene i de ulike fagene. I tillegg presenteres teaterstykket  “Stemmer fra mørket”.
motutengrenser.no

Installasjonen er designet av Karine Bergseth/Designstories, og er produsert i samarbeid med Bolt og XLP Extra Large Print. Nettsidene er laget av Kulturbyrået Mesén.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til: 


Ingrid Økland

 46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :