Barn fra Haugenstua lager mosaikksøyle sammen med keramiker Anne Thomassen. Foto: Thomassen

Den ferdige mosaikksøylen ble stilt ut på Kunstindustrimuseet i Oslo. Foto: Anita Hillestad

Tekstilkunstner Svein Ove Kirhorn laget tekstile tablåer sammen med barn fra Stovner skole. Foto: Kirkhorn

Svein Ove Kirhorn laget tekstile tablåer sammen med barn fra Stovner skole i form av en performance i skolegården. Foto: Kirkhorn

Illustratør Øyvind Torseter og tekstilkunstner Kristine Fornes laget fortellinger på duker med ungdom fra Groruddalen skole. Foto: Anita Hillestad

Ungdom fra Groruddalen skole var med å laget fortellinger på duker. Foto: Anita Hillestad

Dukene ble senere brukt i caféen på Nasjonalmuseet for kunst, Kunstindustrimuseet. Foto: Anita Hillestad

Kunsthåndverkets mangfold

2011 - 2012

Norske Kunsthåndverkere ønsket å nå nye publikumsgrupper med fokus på flerkulturelle miljøer og barn/ungdom. Ved å fokusere både på tradisjon og nyskapende kunsthåndverk ønsket de å engasjere folk i egen produksjon av kulturelle ytringer i en profesjonell sammenheng. Vi utviklet og gjennomførte en workshop-rekke der profesjonelle kunsthåndverkere møtte ulike grupper i Groruddalen, lærte bort sitt håndverk, og skapte noe sammen med dem. 

Resultatene fra workshopene ble presentert i ulike former, både i Groruddalen og på Nasjonalmuseet for kunst og arkitektur, Kunstindustrimuseet. Resultatene inkluderte en mosaikksøyle på Haugenstua torg av keramiker Anne Thomassen og kvinner og barn fra Internasjonal Kvinneklubb på Haugenstua. Tekstilkunstner Svein Ove Kirhorn laget tekstile tablåer sammen med barn fra Stovner skole i form av en performance i skolegården. Illustratør Øyvind Torseter og tekstilkunstner Kristine Fornes laget fortellinger på duker sammen med ungdom fra Groruddalen skole. Dukene ble senere brukt i caféen på Nasjonalmuseet for kunst, Kunstindustrimuseet. Bydel Stovner deltok som samarbeidspartner i prosjektet.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til:

Ingrid Økland 

46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :