Kunstavisens logo.

Skjermdump fra kunstavisen.no

Kunstavisen

2019 – 2020

Den private allmennyttige stiftelsen Eckbos Legat tok i 2019 initiativ til å etablere Kunstavisen.no, et nettsted for kunstkritikk og kunstrelatert stoff med daglige publiseringer. Redaktør for Kunstavisen er Mona Gjessing.

www.kunstavisen.no

Kulturbyrået Mesén er prosjektutvikler, samt redaksjonell og teknisk rådgiver for Kunstavisen. Kulturbyrået Mesén har vært involvert fra den innledende fasen i utviklingen av Kunstavisen til det videre arbeidet med publisering.

Logo og designprofil for Kunstavisen er laget av Designstories. Den tekniske løsningen er laget av Ramsalt Lab.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no