Under byggeperioden på tomten Diagonale i Bjørvika, blir byggegjerdene dekket av kunst.

140 meter med kunst på byggegjerder i Bjørvika.

«folk» av Torunn Skjelland.

Montering av «Continous City» av Björn Hegardt.

«Continous City» av Björn Hegardt.

«folk» av Torunn Skjelland.

Kunst på byggegjerder

2014 - 2016

Under byggeperioden på tomten Diagonale i Bjørvika, ble byggegjerdene dekket av kunst. Kunstverkene skaper positive opplevelser for byens befolkning i en tid med mye byggearbeider i området. 

 Prosjektet involverte to kunstnere: Torunn Skjelland, med verket «folk» og Björn Hegardt med verket «Continous City». 

Initiativet til prosjektet kommer fra Kulturbyrået Mesén som ønsker å finne nye steder og samarbeidspartnere for visning av kunst i Oslo by. Dette er et pilotprosjekt der Kulturbyrået Mesén prøver ut nye konsepter for formidling av kunst ved byggeplasser i samarbeid med eiendomsutviklere.

Prosjektet er et samarbeid mellom HAV Eiendom AS, Olav Thon Gruppen og Kulturbyrået Mesén med støtte fra Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og næring.

 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til: 

Vibeke Christensen

92 88 68 12 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :