Kunstnerisk innslag ved Ine Hoem på Kopinorseminaret 2015.

Kopinorseminaret


Kopinor arrangerer hvert år et seminar for å ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til opphavsrett og bruk av åndsverk. Temaer for seminarene de seneste årene har blant annet vært digitalisering og tilgjengeliggjøring av kulturarven, hvordan skape best mulige vilkår og vekst i de kreative næringene og bruk av åndsverk i digitale medier. 

På programmet var blant annet Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar (2016), Inga Bolstad, riksarkivar (2016), statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (2015), Cato Strøm, TONO (2015), Hilde Charlotte Solheim, Virke (2015),  Olav Torvund, prof dr juris og partner i Bing Hodneland advokatselskap (2013), Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (2013).

Kulturbyrået Mesén er Kopinors samarbeidspartner innen programutvikling, kommunikasjon og gjennomføring av dette seminaret. 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :