Olympia av Jan Freuchen. Kunstnerens bidrag til kampanjen #utstillingsavtalen.

Vi utviklet kampanjeverktøy, som visittkort med slagordet "Lønn for arbeid!", som ble benyttet både i møte med politikere og kunstnere. Foto av aktører som holder opp visittkortet, ble et symbol på at man støttet saken.

Nettsted for kampanjen: utstillingsavtalen.no

Kampanje: Utstillingsavtalen

2015

Norske Billedkunstnere (NBK) ønsket økt engasjement rundt kunstnerøkonomien, nærmere bestemt kunstneres arbeidsvilkår når de stiller ut på landets kunsthaller, kunstsentre og kunstforeninger. NBK ga Kulturbyrået Mesén oppdraget med å utvikle og lede en kampanje for å skape politisk bevissthet, og engasjere kunstnere og utstillingssteder til å stå solidarisk sammen og kjempe for økte midler fra fylkeskommuner og kommuner. 


www.utstillingsavtalen.no
facebook.com/utstillingsavtalen

I arbeidet med kampanjen valgte vi å forenkle og tydeliggjøre budskapet, og samtidig tilby plattformer hvor saken ble grundigere belyst. Vi utviklet nettsiden utstillingsavtalen.no med utdypende informasjon om tematikken og tips til hvordan folk kunne vise sitt engasjement på sosiale medier. Parallelt med dette, jobbet vi sammen med NBK for at deres distriktsorganisisasjoner skulle arbeide lokalt ved å invitere kunstnere, lokalpolitikere, utstillingssteder og presse til dialogmøter om tematikken. 

Vi engasjerte et knippe kunstnere til å lage kommentarer til kampanjen i form av visuelle bidrag og kronikk, bl.a. Natasja Askelund, A K Dolven, Mette Hellenes, Jan Freuchen og Marcus Lantto.

Les mer på Mesén-bloggen.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til: 


Ingrid Økland

 46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :