Fra utstillingen Det jødiske året alt til sin tid. Foto: Sverre Jarild.

Jødisk Museum

2010 – 2011

Jødisk Museum i Oslo ønsket hjelp med utviklingen av en strategiplan for museets virksomhet. Utviklingen skjedde i et tett samarbeid med Jødisk museums administrasjon. 

Vi gjennomførte workshoper der de ble utfordret til å tenke visjonært, konkretisere mål og arbeide fram verktøy for å nå målsetninger.

Kan vi gjøre noe stilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til:

Kristine Wessel

920 55 513 / kristine@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :