Kunst-happening på Grorud lørdag 20.september 2014 med 3 ulike, stedsrelaterte kunstprosjekter. Foto: Vibeke Christensen

Fire kunstnere portretterte mer enn 50 beboere fra Grorudalen den 20. september 2014 under prosjektet Likhet, ingen garanti. Foto: Vibeke Christensen

Kunst-happening på Grorud med 3 ulike, stedsrelaterte kunstprosjekter: Grorud Libretto, Likhet, ingen garanti og Kitchen Dialogues. Foto: Vibeke Christensen

En svarthvit fluesnapper flyttet inn i fuglekassen som er formet som en sko av Christian Bermudez. Foto: Vibeke Christensen

Follow the money av Minna Henriksson: workshop der ungdom laget navneskilt og skrev brev til politikere. Foto: Una Line Ree Hunderi

I LandArtprosjektet laget elever fra Groruddalen ungdomsskole en oase i villnisset ved Alnaelva. Foto: Vibeke Christensen

Ungdom fra Groruddalen ungdomsskole laget en installsjon av avkappede treskiver i LandArtprosjektet. Foto: Vibeke Christensen

Utprøving av hengekøyen under åpningen av LandArtprosjektet, juni 2013. Foto: Vibeke Christensen

Kunstverket Local View av Petter Buhagen er montert på Grorud T-banestasjon. Foto: Petter Buhagen

Kunstverket Local View viser abstraksjoner av utsikten fra Grorud T-banestasjon. Foto: Petter Buhagen

Betongveggen på Grorud T-banestasjon ble malt i 11 ulike grånyanser som en del av verket Local View av Petter Buhagen. Foto: Petter Buhagen

Hva gjør vi her?

2012 - 2014 

Hva gjør vi her? er kunstprosjekter som tar utgangspunkt i møter mellom barn og ungdom i Groruddalen, og etablerte kunstnere. Prosjektene er temporære kunstverk i offentlige rom og utvikles i samarbeid mellom kunstnere og en flerkulturell lokalbefolkning. Prosjektene viser hvordan kunsteriske strategier kan skape medvirkning og bevissthet omkring nærmiljø, dialog, identitet og stedstilhørighet.

Mesén har initiert prosjektene som ble støttet av Kulturrådet, Fritt Ord, Finsk-norsk kulturinstitutt, KORO, Eckbos Legat og Bydel Grorud med midler fra Groruddalssatsingen.

I 2012-2013 ble prosjektene LandArt av Ingunn Wright og Christian Bermudez, The Birdhouse Project av Christian Bermudez, Local view av Petter Buhagen og Follow the money av Minna Henriksson gjennomført. 

I september 2014 gjennomførte vi en kunst-happening ved Grorud t-banestasjon. Kunst-happeningen bestod av tre ulike stedsrelaterte kunstprosjekter: Grorud Libretto av Gunhild Mathea Olaussen og Jørn Tore Egseth, Likhet, ingen garanti av Shwan Dler Qaradaki, Johannes Høie, Esther Marie Bjørneboe og Behjat Omar Abdulla og Kitchen Dialogues av Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen i regi av One Night Only Gallery.

 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel 

920 555 13kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :