En krokusbekk viser Haugerudbekkens trase gjennom Haugerud borettslag.

Barn fra Trosterud skole plantet ut krokus høsten 2017.

En blåmalt bekk - et temporært prosjekt for å vise hvor bekken gikk på 60-tallet.

Liva Mork og Katja Høst på åpningen av Haugerudbekken, 4.mai 2018. Haugerud strykeorkester spilte.

Historiske foto fra Haugerud har fått plass på en støyskjerm mot Tvetenveien.

Foto tatt av barn på Haugerud, på en støyskjerm ved Tvetenveien.

Haugerudbekken


Haugerudbekken er et kunstprosjekt der kunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeider med elever på Trosterud skole om å lage en utsmykking i nærområdet.

Prosjektet tar utgangspunkt i Haugerudbekken, en bekk som er ukjent for de fleste som bor på Haugerud. Den ble lagt i rør da området ble bygget ut på 60 - 70 tallet. Sammen med barna har Høst og Mork utforsket hvor bekken gikk og dens historie samt utviklet ideer for hvordan bekkens trase kan synliggjøres på bakkeplan i dagens landskap.

Kunstnerne og barna jobbet sammen i en periode på ett år og samarbeidet resulterte i en krokusbekk som viser hvor bekken har gått og utsmykkinger på en støyskjerm ut mot Tvetenveien med både historiske bilder og barnas egne foto.

Kulturbyrået Mesén har vært produsent og har også laget nettsiden www.haugerudbekken.no

 

 

 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :