Fra åpningen av Hannah Ryggen Army av Julie Ebbing og Helene Duckert. Foto: Camilla Storvollen

Hannah Ryggen Army av Julie Ebbing og Helene Duckert i Rosenkrantz' gate i Oslo. Foto: Camilla Storvollen

Hannah Ryggen Army

2019-2020

Julie Ebbing og Helene Duckert har samarbeidet om å lage verket Hannah Ryggen Army som vises på den 6 meter lange utendørsveggen høsten 2019. 

I 2017 ble en ny arena for kunst i offentlig rom etablert i Oslo sentrum av Kulturbyrået Mesén. En seks meter lang trevegg ble montert i Rosenkrantz gate 14, ut mot Kjeld Stubs gate. Veggen ble etablert som en arena for ytring, som en del av Oslo kommunes satsing Bilfritt byliv. Shwan Dler Qaradaki sitt verk "Diaries from a Distance" har blitt vist frem til august 2019. 

Prosjektet er støttet av Kulturetaten og Bilfritt byliv.

Hannah Ryggen Army
Kvinnelige helter har lett for å bli glemt, kanskje fordi menn har skrevet og skriver historien, ut fra sitt eget perspektiv. Det finnes eksempler i historien, antropologien, kunsten og mytologien på kvinner som krigere, riddere, soldater, helter og beskyttere. Kvinnelige kunstnere har formet og fortsetter å forme verden i dag, men skal disse kvinnene inn i kunsthistorien er kvinner nødt til å skrive kunsthistorien selv. Hannah Ryggen Army (HRA) er et kunstprosjekt inspirert av den banebrytende vevkunstneren Hannah Ryggen.

Hannah Ryggen (1894-1970) var en kriger; en lidenskapelig anti-fascist, feminist og humanist som uttrykte seg i klartekst om sin samtid gjennom kunsten. HRA følger Ryggens eksempel og bruker kunsten som arena for samfunns- og samtidskritikk. HRA bryter ned maktstrukturer og belyser feministiske og kvinnepolitiske perspektiver. I likhet med Assoziation revolutionärer bildender Künstler Deutschlands (ARBKD) og Antifascistisk aksjon (AFA) er Hannah Ryggen Army et autonomt nettverk. Nettverket består av kunstnere fra flere forgreninger innen kunstfeltet og er uten formelt lederskap og interne maktstrukturer. Vi feirer den kvinnelige anti-helten, krigere i felten - kunstfeltet, og andre områder.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til: 

Vibeke Christensen

92 88 68 12 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :