Hannah Ryggen Army av Julie Ebbing og Helene Duckert.
Foto: Camilla Storvollen

Hannah Ryggen Army av Julie Ebbing og Helene Duckert.
Foto: Camilla Storvollen

Fra åpningen av Hannah Ryggen Army av Julie Ebbing og Helene Duckert.
Foto: Camilla Storvollen

Fra åpningen av Hannah Ryggen Army av Julie Ebbing og Helene Duckert.
Foto: Shwan Dler Qaradaki

Fra åpningen av Hannah Ryggen Army av Julie Ebbing og Helene Duckert.
Foto: Kulturbyrået Mesén

Hannah Ryggen Army

2019

Hannah Ryggen Army
Kvinnelige helter har lett for å bli glemt, kanskje fordi menn har skrevet og skriver historien, ut fra sitt eget perspektiv. Det finnes eksempler i historien, antropologien, kunsten og mytologien på kvinner som krigere, riddere, soldater, helter og beskyttere. Kvinnelige kunstnere har formet og fortsetter å forme verden i dag, men skal disse kvinnene inn i kunsthistorien er kvinner nødt til å skrive kunsthistorien selv. Hannah Ryggen Army (HRA) er et kunstprosjekt inspirert av den banebrytende vevkunstneren Hannah Ryggen.

Hannah Ryggen (1894-1970) var en kriger; en lidenskapelig anti-fascist, feminist og humanist som uttrykte seg i klartekst om sin samtid gjennom kunsten. HRA følger Ryggens eksempel og bruker kunsten som arena for samfunns- og samtidskritikk. HRA bryter ned maktstrukturer og belyser feministiske og kvinnepolitiske perspektiver. I likhet med Assoziation revolutionärer bildender Künstler Deutschlands (ARBKD) og Antifascistisk aksjon (AFA) er Hannah Ryggen Army et autonomt nettverk. Nettverket består av kunstnere fra flere forgreninger innen kunstfeltet og er uten formelt lederskap og interne maktstrukturer. Vi feirer den kvinnelige anti-helten, krigere i felten - kunstfeltet, og andre områder. 

HRA-fraksjonen Helene Duckert og Julie Ebbing samarbeider om et verk på veggen i Rosenkrantz' gate. Kunstnerne tar opp ulike tema i historien og kunsthistorien fra sitt perspektiv, og sørger for at fortellinger om kvinneliv ikke overses. Det blir en vegg bombardert med tekstil, trykk, tekst og andre ytringer. Julie Ebbing og Helene Duckert jobber begge med tekst som en viktig del av sitt kunstneriske virke og insisterer, bokstavelig talt, på å skrive både glemte kvinnelige helter og seg selv inn i kunsthistorien. I sitt samarbeidsprosjekt i Rosenkrantz' gate knytter de sammen fortid og nåtid og fletter det sammen i sinte og humørfylte arbeider bestående av tegning, installasjon, tekstilkunst og aktivisme.

Rosenkrantz' gate 14
I 2017 ble en ny arena for kunst i offentlig rom etablert i Oslo sentrum av Kulturbyrået Mesén. En seks meter lang trevegg ble montert i Rosenkrantz' gate 14, ut mot Kjeld Stubs gate. Veggen ble etablert som en arena for ytring, som en del av Oslo kommunes satsing Bilfritt byliv. Shwan Dler Qaradaki sitt verk "Diaries from a Distance" har blitt vist frem til nå. Denne høsten skal Julie Ebbing og Helene Duckert samarbeide om å lage verket Hannah Ryggen Army som skal vises på veggen.

Prosjektet er støttet av Kulturetaten Oslo kommune og Bilfritt byliv.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

 

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :