Fotoji

2016 - 2017

I dagens visuelle kultur blir vi bombardert av fotografier. Disse bildene er med på å forme vår forståelse av våre omgivelser, samtiden og verden rundt oss. Populærteknologi som smarttelefon og sosiale medier har gjort bildespråket allment relevant og til en naturlig og sentral del av våre liv. 

Gjennom en kreativ prosess ved hjelp av smarttelefonen, setter Fotoji fokus på problemstillinger knyttet til tilhørighet, identitet og vårt forhold til egne og andres bilder. Deltagerne blir mer bevisste fotografer, og blir flinkere til å dekode og lese bilder. Samtidig er billedspråket universelt og fungerer på tvers av eventuelle språklige barrierer.

Prosjektet Fotoji er utviklet som et tredelt konsept: et verktøy, en workshop og et unikt formidlings/utstillings-opplegg, utarbeidet av Kulturbyrået Mesén og bildekunstner Eivind Lentz.

Ved hjelp av Snapchat, Bitmoji og Pokemon Go, lager deltakerne bilder som forteller nye historier om steder, byer, institusjoner og situasjoner.

Prosjektet ble utviklet for Norsk Bergverksmuseum og deres prosjekt Min by, din by. Fotoji var også en del av UKM Vestfold i 2017.

www.fotoji.no

For mer informasjon, ring eller send e-post til: 


Ingrid Økland

46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :