Christine Istad foran verket Fornebu - Avtrykk av tid. Foto: Kulturbyrået Mesén

Fornebu - Avtrykk av tid, detalje og rimfrost. Foto: Vibeke Christensen, Kulturbyrået Mesén.

Fornebu - Avtrykk av tid. Foto: Christine Istad

Fornebu - Avtrykk av tid. Foto: Christine Istad

Fornebu - Avtrykk av tid. Foto: Christine Istad.

Fornebu - Avtrykk av tid, med lys bak akryl med trykk og rimfrost. Foto: Vibeke Christensen, Kulturbyrået Mesén.

Bilde fra utstillingsåpningen Fornebu - Avtrykk av tid. Foto: Kulturbyrået Mesén

Fornebu - Avtrykk av tid

Januar 2016 - januar 2017 

Billedkunstner Christine Istad har laget Fornebus lengste kunstverk; et 100 meter langt fotografisk verk på byggegjerdene langs Snarøyveien. Inspirasjonen til kunsten har hun hentet lokalt, fra de mange lagene med historier som finnes på Fornebu, fra den tiden da området var en flyplass og fram til i dag.

Christine Istads har laget et stedsrelatert verk, fargesterkt og vakkert, bestående av fotografier og karttegninger fra Fornebu og Snarøya. Kunstverket peker både bakover og framover i tid og viser plantegninger av flyplassen fra 1940 og 1989 sammen med arkitekttegninger av boligblokkene som skal bygges på Hundsund.

Det er OBOS Fornebu som står bak prosjektet. OBOS Fornebu bygger for øyeblikket 152 nye leiligheter i den gamle «rusegropa» til Fornebu Lufthavn, kalt Hundsund Tun 7, og ønsker å bidra positivt til området som er i endring. Derfor har de tatt i bruk byggegjerdene rundt byggeplassen til å vise kunst.

Deler av kunstverket er lyssatt, og fremstår som små lysende vinduer der man kan se gjenstander og spor fra området. Andre deler av kunstverket er laget i speilfolie.

Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for prosjektet.
 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til: 

Vibeke Christensen

92 88 68 12 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :