Utstillingen Fengslet presenteres i en container, omtrent like stor som en fengselscelle. Foto: Asbjørn Jensen

Bjørn Arild Ersland presenterer utstillingen og leser fra boken Fengslet. Foto: Asbjørn Jensen

Utstillingen var mobil, og besøkte en rekke videregående skoler i Rogland, våren 2012. Den ble også vist på Tungenes fyr på Randaberg og Sølvberget/Stavanger kulturhus. Foto: Asbjørn Jensen

I samarbeid med Den kulturelle skolesekken hadde forfatter Bjørn Arild Ersland et formidlingsopplegg for en rekke elever fra videregående skoler i Rogaland. Foto: Asbjørn Jensen

Fengslet - en utstilling om å sitte inne

2011 – 2012

Intensjonen med utstillingen var å formidle hvordan det kan oppleves å sitte i fengsel i Norge. Vi laget en utstilling som ga et direkte innblikk i dette: “Jon” satt i fengsel i 2009, og skrev dagbok fra oppholdet. Dagboken kunne leses på veggen utstillingen, som også viste foto og gjenstander fra Stavanger fengsel.

Utstillingen ble laget i samarbeid med forfatter Bjørn Arild Ersland og fotograf Asbjørn Jensen, som sammen hadde laget ungdomsboken “Fengslet” som utstillingen bygget på.

Utstillingen ble laget i en container som hadde samme størrelse som  en fengselscelle. Utstillingen var mobil og reiste på turné til en rekke ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland der den ble plassert i skolegårdene i regi av Den kulturelle skolesekken. Utstillingen ble også vist i en lengre periode på Tungenes Fyr i Randaberg og i Stavanger sentrum.

Randaberg kommune var oppdragsgiver, og prosjektet var støttet av Rogaland fylkeskommune, Fritt Ord og Kulturrådet. 

Boka som utstillingen bygger på fås kjøpt ved henvendelse til forlaget: brandt@imprint.no

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til: 


Ingrid Økland

 46 47 28 74 / 
ingrid@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :