"Diaries from a Distance" vises på veggen til Rosenkrantz' gate nr 14. Dette er den første versjonen av verket.

Shwan Dler Qaradaki arbeidet utendørs i stillas for å ferdigstille kunstverket.

Kunstverket slik det så ut da andre versjon ble åpnet, 24.mai 2018.

Diaries from a Distance

2017-2019

"Diaries from a Distance" er et samarbeidsprosjekt mellom Shwan Dler Qaradaki  - kunstner bosatt i Oslo, og Adnan Hassanpour - kurdisk journalist og tidligere politisk fange bosatt i Iran. Prosjektet handler om demokrati og ytringsfrihet, og Qaradaki har utformet veggmaleriet basert på dialog med Hassanpour. 

 

Veggmaleriet er i endring i visningsperioden og følger dilaogen mellom de to. Sommeren 2017 var første versjon av verket ferdig; og viser en rekke intellektuelle og akademikere fra Iran. Våren 2018 var neste versjon av verket ferdig og viser Adnan Hassanpour som sitter og skriver, omgitt av bøker.

Veggmaleriet finnes i Rosenkrantz' gate  og er en del av Oslo kommunes satsing Bilfritt byliv.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Vibeke Christensen:

928 86 812 / vibeke@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :