Oscarsborg ligger 10 min med båt fra Drøbak. Foto: Redningsselskapet

Oscarsborg byr på både natur- og kulturopplevelser. Foto: Michael Zeising

Dialogseminar og rapport

2012 - 2013

Dialogseminar

Akershus fylkeskommune ønsket å utvikle festningsområdet Oscarsborg til et kulturelt fyrtårn med en større bredde i kulturtilbudet. Som en del av prosessen utviklet og ledet vi et dialogseminar der alle involverte kulturaktører på Oscarsborg kom med sine innspill. Rapporten vi skrev etter seminaret har fungert som et bilag til den videre politiske behandlingen av saken.

Evalueringsrapport

Akerhus fylkeskommune satte i 2009 igang fire kulturprosjekter som skulle evalueres etter tre års drift. Målet med evalueringen var å gi et grunnlag for videre politisk behandling av saken, og bestemme om prosjektene skulle fortsette på permanent basis. Vi skrev evalueringsrapporten der de fire prosjektene ble beskrevet og vurdert. I rapporten kom vi også med anbefalinger til endringer, og nye innspill til videre drift av prosjektene.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 55 513 / kristine@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :