DI samarbeider med CODA festivalen. Her forestillingen HEDDA av Ingun Bjørnsgaard/CCN-Ballet de Lorraine. Foto: Mathieu Rousseau

Danseinformasjonen

2010

Danseinformasjonen (DI) er det nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst. De ønsket hjelp med utviklingen av strategiplan og kommunikasjonsplan for virksomheten. 

Utviklingen skulle skje i et tett samarbeid DIs administrasjon. Vi gjennomførte workshoper med DI der de ble utfordret til å tenke visjonært, konkretisere mål og arbeide fram verktøy for å nå målsetninger.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til: 

Kristine Wessel

920 55 513 / kristine@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :