På Vårfest 12.mai 2018 ble hele Dronnignens gate stengt for biltrafikk.

Den gamle Krigsskolen åpnet forhagen for publikum. Her ble det plass til en bilbaneinstallasjon.

Bilbanen fenget - barna lekte i timesvis.

Duodji/samisk kunsthåndverk til salgs utenfor Samisk Hus, i regi av Oslo Sámiid Searvi/Oslo Sameforening.

Italiensk is til salgs hos Mamma Pizza.

Fortidsminneforeningen arrangerte arkitekturvandring i Dronningens gate med arkitekt Lars Roede.

Omlek stilte med gateleker ved Posthallen.

Mora di fikser sykker´n hadde mobilt sykkelverksted.

Fotoutstillingen "People of Dronningens gate" ble åpnet av byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Fotoutstillingen "People of Dronningens gate" er laget av kunstnerduo Karoline Hjorth&Riitta Ikonen og skal stå i ett år på ulike steder i Dronningens gate.

Bilfritt byliv

2017 - 2018

Som en del av Bilfritt byliv er Dronningens gate valgt ut som et ettårig pilotområde der man arbeider med en rekke tiltak for økt byliv. Det er etablert en arbeidsgruppe som består av Bymiljøetaten, Rambøll, Eriksen Skajaa arkitekter og Kulturbyrået Mesén. Arbeidsgruppen arrangerte to åpne idéverksteder og hadde møter med flere av de som holder til i gata i 2017.
På bakgrunn av kartleggingen og samtalene ble det bestemt fra politisk hold at man i Dronningens gate skal teste ut form og innhold parallelt, og det arbeides videre med to hovedtiltak:

1. Årshjul for Dronningens gate som betår av arrangementer, et kunstprosjekt og formidling om Dronningens gate.

2. Fysiske tiltak i gata i form av utvidelse av fortau, mer grønt, benker og sykkelstativ.

Fotoutstillingen "People of Dronnigens gate" vises utendørs i gata fra 12.mai 2018. Karoline Hjorth og Riitta Ikonen er kunstnerne bak utstillingen. De har gjennomført et kunstnerisk dokumentasjonsprosjekt som involverer folk som arbeider eller som har tilhørighet i Dronningens gate. 

Kunstnerne fotograferte, intervjuet og laget bærbare skulpturer til ni personer som har sitt daglige virke der. Ansatte hos Cinemateket, Låshuset, Mamma Pizza og Fortidsminneforeningen er blant dem som stilte opp. De har delt sine historier og blitt fotografert ikledd alt fra filmruller, pasta, nøkler og gardiner.

12.mai 2018 ble det arrangert Vårfest i Dronningens gate sammen med en rekke av aktørene i gata. Vårfesten ble en opplevelse for gående og en begivenhetsrik dag for hele familien, - fra Kirkeristen til Grev Wedels plass. Gjennom programmet for dagen ble de historiske kvalitetene og gatens arkitekturhistorie løftet frem gjennom arkitekturhistorisk gatevandring, utlån av virtuell virkelighets-briller som ser 200 år tilbake i tid, samt en åpen forhage til det historiske bygget til den gamle Krigsskolen, i tillegg til en rekke aktiviteter for barn, matboder mm.  

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :