Megafonperformance med Fredrik Høyer under åpningen av ordkuben «Andre si det», 12.september 2017.

Andre si det

2017 - 2019

Ordspill, språklek og det å vri og vende på ord står i fokus. På kuben skal folk kunne være med på å utforme noe, si noe, med lav terskel - det skal ikke føles vanskelig å delta eller ytre seg.

 

Sammen med den norske poeten og scenekunstneren Fredrik Høyer har vi utviklet "Andre si det", en kube for gatepoesi. Ordkuben har to tekstflater med poesi og to interaktive flater der publikum selv kan skape og endre på teksten. 

Ordkuben står på Fridtjof Nansens plass, som del av Oslo kommunes satsing Bilfritt byliv.

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :