Ungdom var med å utforme skiltene som ble produsert til Alnavandring. Foto: Ebba Moi

Ungdom var med å utformet skiltingen langs Alnaelva. Foto: Jirin Havran

Foto: Jirin Havran

Foto: Jirin Havran

Alnavandring 2009

2009

Oslo  kommune ved Plan- og bygningsetaten ønsket å synliggjøre Alnaelvas nærområder i et samarbeid mellom kunstnere og lokalmiljø gjennom to kunstprosjekter: Bypass av Helen Eriksen og Wherever Water Flows av Ingrid Lønningdal og Ebba Moi.

Alnavandring utforsket prosesser knyttet til identitet, steder og historikk langs elveløpet. Åpningen ble lagt til Alnaelva lysvandring i 2009. 

Vi var kurator for den overordnede satsingen og prosjektleder for kunstprosjektene i Alnavandring. Vi sto også bak nettstedet www.alnavandring.no der prosjektene ble presentert. 

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg? 

Ring eller send e-post til: 

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Tilsvarende prosjekter :