Vi er glade og stolte over at AFF valgte oss til å utvikle et helt nytt nettsted.

AFFs nye nettsted ga dem en ny profil.

AFFs nye nettsider har funksjonaliteter som er tilpasset deres tjenester.

Vi er stolte over at AFF valgte oss til å utvikle et helt nytt nettsted.

AFF

2013-2016

AFF hadde behov for et nettsted med en ny profil og med funksjonallitet som var tilpasset deres tjenester. I tett samarbeid med oppdragsgiver og designbyrået Commando Group, utviklet vi det nye nettsteded for AFF.

Kulturbyrået Mesén utviklet nettstedet teknisk og funksjonelt. Dette ble gjort i tett samarbeid med Commando Group som laget den visuelle profilen og designet på nettstedet.

www.aff.no

Kan vi gjøre noe tilsvarende for deg?

Ring eller send e-post til

Kristine Wessel

920 555 13 / kristine@mesen.no

Vi har bidratt med

Tilsvarende prosjekter :